Vyhlašujeme Diplom 70/30

Diplom 70/30
K příležitosti 30 let od založení CB klubu Domažlice, OK1RDO a k příležitost 70. Vavřinecké
pouti – Chodských slavností, vyhlašuje CB klubu Domažlice OK1RDO speciální aktivitu s
možností získání diplomu.


Termín: 24.3.2024. – 6.1.2025


Platí spojení se stanicemi: OK1RDO, OL70CHOD, OL30RDO.


Platí spojení na všech pásmech, všemi druhy provozu (FONE,CW,DIGI). Každé spojení na
různém pásmu a různým druhem provozu platí za 10 bodů.


Příklad:

OK1RDO, 20m, SSB 10 bodů
OK1RDO, 20m, CW 10 bodů
OK1RDO, 20m, FT8 10 bodů
OK1RDO, 40m, FT8 10 bodů
OL30RDO, 2m, SSB 10 bodů. atd.


Bez ohledu na stanice OK/EU/DX je diplom vydáván ve třech kategoriích, diplom bude
vygenerovánou automaticky na webu www.cbklub.cz/awards , v případě dostatečného
počtu bodů. Posluchačům bude vydán za stejných podmínek, posluchači píší žádosti na
ok1rdo@seznam.cz
Bronze: 30 body
Silver: 70 bodů
Gold: 100 bodů
www.cbklub.cz
ok1rdo@seznam.cz