Zápis z výroční schůze 2018

Zápis z neplánované výborové schůze CB klubu Domažlice konané dne 7.1.2018 ve 20:00 hodin v pivnici Skleník Přítomno 6 členů Program: 1. Přivítání členů 2. FM pohár 3. Plán akcí na rok 2018 4. Ostatní Add 1. Všechny členy přivítal předseda Roman Holub. Požádal přítomné o pomoc při sestavení Plánu akcí na rok 2018 Add 2. 13.1.2018 se začíná s FM poháry, které se budou konat 1x v měsíci cca 2 hodiny – je třeba zajistit pravidelnou účast – zodpovídá vedoucí operátor Štefan Haška Add 3. Plán akcí na rok 2018 1. Pravidelná účast na FM pohárech – 1x v měsíci 2. Každá 3. sobota v měsíci bude brigáda na Baldově 3. 24.2. Valná hromada CB klubu od 13:00 hodin v pivnici Skleník 4. 30.4. Čarodějnické opékání na Baldově 5. 26.5. pouť Nejsvětější Trojice – zajištění občerstvení na Baldově 6. 27.5. – Dětský den, Den otevřených dveří – ve spolupráci se skauty 7. 8.6. Pářka 8. 27.6. – 30.6. Soustředění hasičů Domažlice 9. 18.8. – výročí bitvy u Domažlic 10. 15.9. – Sraz CB klubů – zajistí Standa a Roman s pomocí ostatních 11. 30.10. – ZŠ + družiny – Hellowenn – zajištění prostor a možnost opékání 12. Listopad – podzimní setkání členů CB klubu Domažlice 13. 16.12. – Adventní zastavení na Baldově – farnost Domažlice 14. Během měsíce červenec – září – otevřeno občerstvení na Baldově o víkendech 15. Během roku – přespolní běh – skauti – podpora CB klubu s vysílačkami a poskytnutí klubovny Add 4. 1. Během schůze se diskutovalo o nových frekvencích na vysílání. 2. Diskuze o možnosti požádat Město Domažlice o dotaci na provoz CB klubu. 3. Diskuze o možnosti poskytnutí základny na Baldově SDH Díly – popřípadě spolupráce při nějaké akci. Zapsala: Alena Marcelová