INFORMACE O CBKLUBU

Představujeme OK1RDO
OK1RDO je pro většinu málo známá značka, historie této kolektivky se začala psát teprve v roce 2017,
to byl však jen oficiální začátek začlenění do radioamatérské rodiny, společné aktivity členů však sahají
hluboko do devadesátých let.
V roce 1994 vzniká v Domažlicích CB klub Domažlice, stejně jako v jiných koutech země, se i na
Chodsku rozmáhá boom občanských pásem, členové se nejprve schází u základny OK1KDO, na
Vavřinečku u Domažlic, malém návrší nad městem. Později si pronajímají pozemky kolem bývalé hlásky
na protilehlém návrší, na Baldově. Během devadesátých let se klub rozrůstá a v době vrcholu CB
aktivity má klub přes stovku členů. Na přelomu tisícelití se také konají poměrně velkolepé srazy, s
bohatým doprovodným programem, ukázkami práce záchranných sborů, vč. letecké záchranné služby
apod. V tomto období také začíná užší spolupráce mezi CB klubem a OK1KDO s cílem přivést k
radioamatérskému vysílání mládež. Pod OK1KDO vysílá pod dozorem Stanislava Vlka OK1WN několik
dětí, z nichž většina později získává vlastní koncesi a dodnes jsou aktivními operátory.
Jak upadá zájem o vysílání na veřejných pásmech, ztenčuje se i členská základna, aktivita klubu se
snižuje a postupem času na několik let téměř zmzí. Po mnoha letech minimální aktivity se před několika
lety se schází někdejší členové a rozhodují se opět vráti život na Baldov. Z několika jedinců se klub opět
rozrůstá, vetšina členů má dnes již své radioamatérské licence. Klub se stává otevřeným spolkem pro
všechny přátele rádiových vln i širší veřejnost, díky tomu má dnes klub přes čtyřicet členů. Z naší
základny na Baldově se stalo místo, kde se obyvatelé Domažlic a okolních obcí scházejí k různorodým
kulturním akcím. Pomáháme na Baldově pořádat hudební festivaly Jazzový Baldov a Baldovská pářka,
letos jsme poprvé uspořádali “Baldovské tvoření”, při ktrém si lidé mohli vyzkoušet nejrůznější řemesla,
např. hrnčířství, malování vitráží, košíkářství aj. Každý rok pořádáme dětský den, Hallowenské setkání a
adventní zastavení se svařákem na Baldově. Máme také den otevřených dvěří. Dlouhou tradici má také
Baldovská pouť. Na naší základně máme v létě otevřené občerstvení s veřejnou knihovnou. Trvale
spolupracujem s KČT a SDH Domažlice a také se Skauty. Při všech akcích propagujeme amatérské
rádio jak jen můžeme, vždy je připraveno pracoviště a kdo projeví zájem, hned jej zatáhneme na naše
vysílací pracoviště. Snažíme se lákat mládež k vysílání, máme tři dětské operátory, kteří se pravidelně
účastní VKV závodů, vedle nich se nám podařilo k vysílání přivést i několik nových dospělých zájemců.
Jsme velmi rádi, že náš klub se stal otevřeným spolkem, že mnoho výletníků se na Baldov pravidelně
vrací a že můžeme přispět svými aktivitami k dění na domažlicku. V našich řadách jsou přiznivci VKV,
KV, posluchači i příznivci PMR a CB, stejně tak další přátelé rádiových vln.
Budeme se těšit na slyšenou na pásmech a nezapomeňte, že jste u nás kdykoli vítáni.