INFORMACE O CBKLUBU

CB klub Domažlice byl založen v roce 1997

CB klub Domažlice sdružuje občany, kteří provozují radioamatérskou činnost, zejména
občanských radiostanic, dle generálního povolení č. GP 9/1995, sporty apod.

CB klub Domažlice provozuje jako svou vedlejší činnost hospodářskou či jinou činnost
pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku

CB klub Domažlice prostřednictvím svých členů navazuje rádiové spojení po celé ČR
i v celém světě.

CB klub Domažlice, z.s. získal v roce 2017 klubovou značku OK1RDO
k využivání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační služby

CB klub Domažlice se spoluúčastní akcí pro širokou veřejnost – Baldovská pářka,
Baldovská pouť, Jazzový Baldov, sraz CB klubů ČR a další.

CB klub Domažlice spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi – Harkor, z.s.,
JUNÁK – český skaut, z.s., Římskokatolická farnost, SDH Domažlice