Vyhlašujeme Diplom 70/30

Diplom 70/30
K příležitosti 30 let od založení CB klubu Domažlice, OK1RDO a k příležitost 70. Vavřinecké
pouti – Chodských slavností, vyhlašuje CB klubu Domažlice OK1RDO speciální aktivitu s
možností získání diplomu.


Termín: 24.3.2024. – 6.1.2025


Platí spojení se stanicemi: OK1RDO, OL70CHOD, OL30RDO.


Platí spojení na všech pásmech, všemi druhy provozu (FONE,CW,DIGI). Každé spojení na
různém pásmu a různým druhem provozu platí za 10 bodů.


Příklad:

OK1RDO, 20m, SSB 10 bodů
OK1RDO, 20m, CW 10 bodů
OK1RDO, 20m, FT8 10 bodů
OK1RDO, 40m, FT8 10 bodů
OL30RDO, 2m, SSB 10 bodů. atd.


Bez ohledu na stanice OK/EU/DX je diplom vydáván ve třech kategoriích, diplom bude
vygenerovánou automaticky na webu www.cbklub.cz/awards , v případě dostatečného
počtu bodů. Posluchačům bude vydán za stejných podmínek, posluchači píší žádosti na
ok1rdo@seznam.cz
Bronze: 30 body
Silver: 70 bodů
Gold: 100 bodů
www.cbklub.cz
ok1rdo@seznam.cz

I. Subregionální VKV závod

První březnový víkend jsme zahájili závodní sezonu, kterou tradičně otevírá I. Subregionální závod, v pásmech velmi a ultra krátkých vln. Sestava OK1TX, OK1NMJ, OK1DC, OK2BY, OK1NYD a OK1HRD, obsadila pásma 2m a 70cm.

Před finálním vyhodnocení závodu držíme druhé místo v kategorii 2m a třetí místo v kategorii 70cm

Spojení 2m:

Spojení 70cm:

Proběhla výroční valná hromada

Dne 27. ledna 2024 proběhla valná hromada klubu, na které se sešlo 34 členů klubu, hosté z řad Klubu českých turistů Domažlice a SDH Domažlice a také pan farář Gierga a pan starosta Antoš. Na pořadu bylo mnoho nutných organizačních formalit a úkonů, především volba výboru, který byl zvolen staronový. Nechyběly tradiční zprávy o činnosti klubu, provozu na pásmech, brigádách a hospodaření. Přivítali jsme mezi sebou čtyři nové členy a Pepovi “Kinojoe” OK1XJL bylo předáno čestné členství. Členové také schválili velmi bohatý plán akcí na tento rok, který se co nevidět objeví také na těchto stránkách. Hosté nás svými milými slovy podpořili v činnosti a domažličtí dobrovolní hasiči nás opět dojali finančním darem na pomoc se splacením úvěru na pozemek. Tímto jim mnohokrát děkujeme. Přejeme všem našim členům i příznivcům mnoho hezkých chvil strávených nejen u rádia, ale také na Baldově.

Kompletní galerii ze schůzi nahrál Standa OK1SH sem: Valná hromada 27.1 (zonerama.com)

Zpívaná pro Baldov

Milí přátelé a kamarádi, děkujeme vám, že jste přišli v pátek 6.10.2023 na Baldov posedět, zazpívat si a pobejt s námi na Zpívané pro Baldov a svým dobrovolným vstupným jste přispěli na nákup pozemku za Kalichem na Baldově.

Na dobrovolném vstupném se vybralo celkem 8.392,- Kč. Tuto částku použijeme na splacení půjčky na nákup pozemku.

Naše díky také patří Postřekovskému souboru, Lence, dalším účinkujícím a všem kdož připravovali tuto skvělou akci.

Jsme rádi, že jsou kolem nás báječní lidé s velkým srdcem, kteří nás podporují a fandí nám. Ještě jednou všem moc děkujeme a těšíme se na vás na dalších akcích a v nové sezóně 2024.

CB klub Domažlice.