Diplomy

Radioklub OK1RDO vyhlašuje diplom “Chodsko”.

(english below)

Podmínky diplomu
Do diplomu se počítají spojení se stanicemi, které mají stanoviště v okrese Domažlice, nebo se stanicemi, které pracují z okresu Domažlice (DDO).

Diplom se vydává za zisk 40 bodů.

Za spojení na KV pásmech platí 1 bod.
Za spojení na 6m a VKV pásmech 2 body.
Za spojení s klubovou stanicí platí 4 body.  Platí spojení všemi druhy provozu.

Během jednoho kalendářního roku platí, že lze navázat s jednou stanicí spojení jak na KV i na VKV, jedna stanice vám tedy během kalendářního roku může přinést až tři body, klubová stanice osm bodů.

Neplatí spojení přes převaděče, avšak jednou za kalendářní rok lze započítat spojení s převaděčem OK0BL (Čerchov), převaděč nelze pouze aktivovat, musí proběhnout spojení s protistanicí, kterou je nutné uvést v žádosti. Protistanice nemusí být z okresu Domažlice.

V době konání Vavřinecké pouti – Chodských slavností (konají se během víkendu v srpnu, přesný datum viz www.chodskeslavnosti.cz ) lze za navázaná spojení započítat body dvojnásobně.
V době konání setkání CB&HAM na Baldově u Domažlic, obvykle víkend v září, platí body dvojnásobně. Přesný termín bude vždy upřesněn na webových stránkách a facebooku.

Pořadatel může rozhodnout o vyhlášení dalších termínů s dvojnásobným bodovým ziskem.

Spojení platí i zpětně od 31.10.2017 (získání licence OK1RDO)

O diplom mohou žádat i posluchači, bodování stejné jako u kocesovaných stanic.

V žádosti o diplom prosím uveďte seznam spojení, QSL lístky nebo jiná potvrzení nejsou potřeba. Diplom v pdf bude vydán zdarma, na přání zašleme tištěný diplom za poplatek 150 Kč. Žádosti posílejte na níže uvedenou e-mailovou adresu. 

Pořadatel zvažuje zavedení speciální ceny, např. medaile, za zisk dvojnásobného počtu bodů, tj. 80. Bude upřesněno.

Seznam stanic:
Klubové: OK1RDO, OK1KDO, OL3Y, OK1KNF, OK1KQJ, OL3A

Ostatní: OK0BL, OK1NYD, OK1HRD, OK1MPD, OK1TX, OK7TW, OK1CRM, OK2BY, OK1FFV, OK1ZSV, OK1XBF, OK1IBB, OK1DC, OK1NMJ, OK3KM, OK1SH, OK1HSL, OK1IBP, OK1ZAJ, OK9DAT, OK1FFW, OK5KM, OK1IES, OK1WN dále členové OK1KQJ, vysílající ze své základny ve Staňkově (OK4RQ, OK1MR, OK1AY aj.), členové OK1RDO a hostující operátoří, vysílající ze své základny na Baldově (OK1GU, OK9MEM, OK7BA aj.), členové OK1KDO/OL3Y, vysílající ze svých základen na Vavřinečku a na Čerchově.  Spoléháme na hamspirit a předpokládáme, že žádající o diplom se ujistí, zda spojení opravdu proběhla do okresu DDO.

Další stanice viz callbook, qrz.com atd.

Manažer: OK1NYD, Pavel Nový, ok1nyd@gmail.com
Doporučujeme sledovat klubový web cbklub.cz a facebook CB klub Domažlice

Award “Chodsko” rules
Chodsko is small region in southwest of Czechia in district Domazlice. It is home of distinctive dialect, rich history, live folkore and gastronomy specialities. Region is also settled in lovely nature of Bohemian forest mountain range.
Contacts with stations with QTH in district Domazlice (DDO) counts.
Minimum 40 points is needed.
Each QSO on HF counts for 1 point.
Each QSO on 6m nad VHF counts 2 points.
QSO with club stations counts for 4 points, no matter which band.
All modes are valid.
During a one calendar year can be done with one station one QSO on VHF and one QSO on HF.
Example:

  • year 2020, QSO with OK1NYD on 2m FT8 (2 points) + QSO with OK1NYD on 10m SSB (1 point) = 3 points
  • year 2021 QSO with OK1NYD on 70cm FT8 (2 points) + QSO with OK1NYD on 15m SSB (1 point) = 3 points
  • year 2021, QSO with OK1RDO on 2m SSB (4 points) + QSO with OK1RDO 20m SSB (4 points) = 8 points.

QSOs via repeaters are not valid, but once a calendar year is valid QSO via OK0BL repeater. It is not necessary opossite station to be in DDO – can be anywhere. This QSO via OK0BL can be take as a kind of joker for you.
During Chod festival, usually second weekend of August, are QSO points doubled.
During CB&HAM fest in Baldov (base of OK1RDO), usually around mid of June are points doubled.
For acurate dates and other special sctvities please see our facebook and web.
Valid QSOs since 31.10.2017.
SWL with same conitions.
Stations/listeners who reach 80 points can request special Award – original handicraft glass medal.
Requests must conztain log sheet. QSL cards or other confirmations are no needed. PDF Awards are free of charge, on request printed award for a fee 150 CZK can be issued.
Requests please send to: ok1nyd@gmail.com
Station list:
Club stations: OK1RDO, OK1KDO, OL3Y, OK1KNF, OK1KQJ, OL3A
Other: OK0BL, OK1NYD, OK1HRD, OK1TX, OK7TW, OK1CRM, OK2BY, OK1FFV, OK1ZSV, OK1XBF, OK1IBB, OK1DC, OK1NMJ, OK3KM, OK1SH, OK1HSL, OK1IBP, OK1ZAJ, OK9DAT, OK5KM, OK1IES, OK1WN and members of OK1KQJ, OK4RQ, OK1MR, OK1AY aj., OK1RDO members, OK1KDO/OL3Y members.

Manažer: OK1NYD, Pavel Nový, ok1nyd@gmail.com