Aktivita CB klubu Domažlice k 30 rokům založení klubu.

Aktivita CB klubu Domažlice k 30 rokům založení klubu.

CB klub Domažlice navazuje na radioamatérský diplom “70/30”, k oslavě třiceti roků od založení CB klubu a sedmdesáti letům konání Vavřinecké pouti – Chodských slavností, také CB/PMR aktivitou.
Kdy, kde: v průběhu roku 2024 se budeme ozývat na CB a PMR pásmu pod volačkou “CB klub Domažlice”, aktivitu začínáme o víkendu 3.-5.5., kdy se ozveme z portejblu Sádek (854m, JN69JK), případně z domácího QTH na Baldově. V průběhu roku se však budeme ozývat i v jiných termínech – budeme informovat na tradičních CB webech a našich stránkách.
Za jedno spojení s CB klubem Domažlice bude nárok na pamětní list. Zájemci o pamětní list si napíší žádost na ok1nyd@gmail.com , napište prosím vaší volačku, čas SEČ, datum spojení a zda bylo spojení navázáno v pásmu CB/PMR/sdílenky. Na základě správných dat bude vystaven pamětní list v PDF formátu.
73, CB klub Domažlice

www.cbklub.cz
FB: CB klub Domažlice

Vyhlašujeme Diplom 70/30

Diplom 70/30
K příležitosti 30 let od založení CB klubu Domažlice, OK1RDO a k příležitost 70. Vavřinecké
pouti – Chodských slavností, vyhlašuje CB klubu Domažlice OK1RDO speciální aktivitu s
možností získání diplomu.


Termín: 24.3.2024. – 6.1.2025


Platí spojení se stanicemi: OK1RDO, OL70CHOD, OL30RDO.


Platí spojení na všech pásmech, všemi druhy provozu (FONE,CW,DIGI). Každé spojení na
různém pásmu a různým druhem provozu platí za 10 bodů.


Příklad:

OK1RDO, 20m, SSB 10 bodů
OK1RDO, 20m, CW 10 bodů
OK1RDO, 20m, FT8 10 bodů
OK1RDO, 40m, FT8 10 bodů
OL30RDO, 2m, SSB 10 bodů. atd.


Bez ohledu na stanice OK/EU/DX je diplom vydáván ve třech kategoriích, diplom bude
vygenerovánou automaticky na webu www.cbklub.cz/awards , v případě dostatečného
počtu bodů. Posluchačům bude vydán za stejných podmínek, posluchači píší žádosti na
ok1rdo@seznam.cz
Bronze: 30 body
Silver: 70 bodů
Gold: 100 bodů
www.cbklub.cz
ok1rdo@seznam.cz

I. Subregionální VKV závod

První březnový víkend jsme zahájili závodní sezonu, kterou tradičně otevírá I. Subregionální závod, v pásmech velmi a ultra krátkých vln. Sestava OK1TX, OK1NMJ, OK1DC, OK2BY, OK1NYD a OK1HRD, obsadila pásma 2m a 70cm.

Před finálním vyhodnocení závodu držíme druhé místo v kategorii 2m a třetí místo v kategorii 70cm

Spojení 2m:

Spojení 70cm:

Proběhla výroční valná hromada

Dne 27. ledna 2024 proběhla valná hromada klubu, na které se sešlo 34 členů klubu, hosté z řad Klubu českých turistů Domažlice a SDH Domažlice a také pan farář Gierga a pan starosta Antoš. Na pořadu bylo mnoho nutných organizačních formalit a úkonů, především volba výboru, který byl zvolen staronový. Nechyběly tradiční zprávy o činnosti klubu, provozu na pásmech, brigádách a hospodaření. Přivítali jsme mezi sebou čtyři nové členy a Pepovi “Kinojoe” OK1XJL bylo předáno čestné členství. Členové také schválili velmi bohatý plán akcí na tento rok, který se co nevidět objeví také na těchto stránkách. Hosté nás svými milými slovy podpořili v činnosti a domažličtí dobrovolní hasiči nás opět dojali finančním darem na pomoc se splacením úvěru na pozemek. Tímto jim mnohokrát děkujeme. Přejeme všem našim členům i příznivcům mnoho hezkých chvil strávených nejen u rádia, ale také na Baldově.

Kompletní galerii ze schůzi nahrál Standa OK1SH sem: Valná hromada 27.1 (zonerama.com)