Novinky za Baldova

Přinášíme novinky z radioklubu, není toho málo!

Nejprve musíme zmínit brigádu, která se konala začátkem října,, bylo potřeba navozit a zpracovat dříví, poklidit areál a připravit jej na zimu. Parkoviště před areálem bylo plné a účast byla opravdu požehnaná. Předseda nachystal skvělý oběd, po nějaké době se nás se sešlo opravdu mnoho u jednoho stolu. Velký dík patří všem, kteří se brigády zúčastnili. Kompletní fotogalerii najdete na našem uložišti zonerama, který Standa OK1SH bezvadně spravuje, na níže uvedeném odkaze.

https://eu.zonerama.com/OK1RDO/Album/8975431

Kromě pravidelné účasti ve VKV Provozním aktivu a FM poháru, nesmíme chybět ani u Subregionálních závodů, tím posledním byl IARU UHF contest, bodově jsme skončili lépe než minulý rok a v předběžných výsledcích to zatím vypadá na umístění “na bedně”.

Je třeba také zmínit ocenění, která se nám dostala za naší činnost, z Itálie přišly krásné plakety za Marcon Memoriál A1Contest, který pod klubovou call odjel Dušan OK1DC, dále jsme obdrželi pohár a diplomy od ČRK za loňské mládežnické závody a soutěže. Mládežníkům děkujeme za reprezentaci a gratulujeme!

A závěrem je zde jedna aktuální fotografie našeho nejvzdálenějšího člena, Karla VA3KO (v čele), který zavítal do Domažlic.

Proběhl 19. sraz na Baldově

Ve dnech 9. a 10. září proběhl již 19. sraz uživatelů CB stanic a radioamatérů na Baldově. Jak se již v posledních letech stalo tradicí, setkání začalo pátečním večerem cestopisnou přednáškou, tento rok o Jordánsku. Následující den se i přes nepřízeň počasí sešlo téměř obvyklé množství návštěvníků, k dispozici byl velká stan, který opět ochotně zapůjčil SDH Domažlice, návštěvníci si mohli projít burzu, seznámit se s naším pracovištěm, nebo využít stánek s vysílací technikou. Po celou dobu bylo k dispozici občerstvení a v závěru proběhlo losování tomboly s hodnotnými cenami (první cena VKV stanice, druhá cena CB radiostanice, sluchátka, antény, DAB přijímač atd..), tombole předcházelo předání speciálního uznání za splnění námi vydávaného diplomu Chodsko Tomovi OK7TW.

Rádi bychom také upozornili, že firma Vysílačky Space Truck shop Rudná poskytují u příležitosti našeho srazu slevový kupón BALDOV 2022 na sortiment svého zboží na www.vysilacky.com , kupón platí do konce roku a jedná se o “holické ceny”.

Děkujeme: SDH Domažlice, členům klubu, kteří se podíleli na organizaci srazu, Václavovi OK1CVP a Zdeňkovi OK2VMJ za fotodokumentaci a všem návštěvníkům, kteří k nám zavítali. Těšíme se na jaře při dalším srazu na viděnou!

Fotografie od Zdeňka OK2VMJ najdete zde: https://ok2vmj.estranky.cz/fotoalbum/setkani–cb—ham—baldov-u-domazlic-2022/

Zveme na sraz!

Vážení, prosím věnujte pozornost následujícím detailům: burza probíhá na dvou místech, pokud chcete prodávat z vlastního automobilu, je třeba využít odstavné parkoviště (louku, kde je možné i kempovat) vlevo před vysílačem, pokud chcete prodávat na vlastním stole, nebo z deky, můžete využít i prostor před areálem klubu. Prosím respektujte, že areál nejbližšího okolí základny je striktně “zóna bez automobilů”.

9.9. proběhne přednáška na téma Jordánsko, po setmění.

,

Diplomy za závodní úspěchy

Představujeme diplomy za druhé místo v I. Subregionálním závodu v pásmu 144 MHz a za třetí místo ve stejném závodě za pásmo 433 MHz. 

Níže je diplom za třetí místo v bulharském LZ DX Contestu.


Diplom 15 let SOTA

Diplom OL15SOTA
V průběhu roku 2022 bude na KV i VKV aktivní příležitostná stanice OL15SOTA vysílající z různých SOTA vrcholů k připomínce 15. výročí zapojení českých hamů do programu SOTA.
Požadavky
Pouze spojení se stanicí OL15SOTA vysílající z českého (OK) SOTA vrcholu mohou být započítána do diplomu.
Pro zisk diplomu musí stanice navázat spojení s OL15SOTA vysílající z alespoň 5 různých SOTA vrcholů.
Tedy, opakovaná spojení s OL15SOTA aktivující stejný vrchol na jiném pásmu, jiným druhem provozu nebo jiný den se nezapočítávají do požadovaného počtu spojení (5).
Vydávání diplomu
Diplomy budou vydávány po ukončení provozu OL15SOTA, tedy zkraje roku 2023. Žádosti bude možno zasílat elektronicky online – odkaz bude zveřejněn. Žadatel nemusí dokládat záznamy o spojeních. Splnění požadavků diplomu bude zkontrolováno oproti deníku OL15SOTA. Diplom bude vydáván zdarma v elektronické podobě.
Nejlepší lovci
Deset stanic, které navážou nejvyšší počet spojení s OL15SOTA na různých vrcholech, bude mít tento výsledek uvedený na diplomu. Aktuální stav nejlepších lovců bude dostupný online během aktivity OL15SOTA – https://ol15sota.ok1cyc.net/log

Baldovští radioamatéři zhodnotili sezonu.

V Domažlicích se 26. února sešli radioamatéři z CB klubu Domažlice, aby během valné hromady zhodnotili uplynulý rok, vyměnili si zážitky z rádiových pásem, pozdravili staré známé a také si zvolili nový výbor klubu.
Pokud patříte mezi návštěvníky Baldovského návrší, mohli jste během roku 2021 zavítat na celou řadu akcí, které pro vás tým pod vedením Romana Holuba pořádá. I na letošní rok již klub připravuje tradiční akce jako Den otevřených dveří, ve spolupráci s Římskokatolickou farností Domažlice Baldovskou pouť, řemeslné Baldovské tvoření, podílí se také na Jazzovém Baldově a dalších akcích, jejichž kompletní výčet najdete v kalendáři na těchto stránkách. V letní sezoně bude opět v baldovském třešňovém sadu pro turisty otevřeno občerstvení Za kalichem, vč. veřejné knihovničky a příští Vánoce bude tradičně ozdoben Vánoční strom a postaven betlém.
Členové klubu zhodnotili i svojí hlavní činnost, tedy vysílání na radioamatérských pásmech v rámci národních i mezinárodních závodů, kde mezi největší úspěchy patří titul mistrů České republiky juniorů v práci na velmi krátkých vlnách, o který se zasloužil tříčlenný tým mladých operátorů. Členové klubu však aktivně vysílají v rámci nejrůznějších aktivit a soutěží a navazují spojení s radioamatéry z celého světa a také se snaží neustále vylepšovat své baldovské pracoviště. Baldov se však stal již tradiční lokalitou k procházkám a tak se klub snaží okolí své základny stále zvelebovat i pro veřejnost.
CB klub Domažlice děkuje za podporu veřejnosti a těší se na setkávání na Baldově.