Valná hromada a plán akcí

V sobotu 8.2.2020 se uskutečnila Valná hromada klubu, zprávu předsedy a plán akcí  ještě jednou uvádíme zde. 

Zpráva předsedy CB klubu na Valné hromadě 8.2.2020
Pokud bych chtěl hodnotit rok 2019 řekl bych jednoduše, že jsme
udělali vše co bylo v našich silách a udělali jsme to tak, jak nejlépe
jsme uměli. Nyní mi dovolte vše trochu shrnout.
V plánu na rok 2019 jsme měli scházet se alespoň jednou do měsíce
na brigádách tento cíl se nám skoro povedlo naplnit. Opravili jsme
plot, postavili jsme pergolu pro turisty a návštěvníky Baldova v době
provozu občerstvení. Standa se pravidelně staral o okolí pomníku
sekáním trávy a úklidem okolo něj. Získali jsme nějaké houpačky pro
děti, které je třeba ještě usadit. Udělali jsme dříví, abychom měli čím
topit a mohli opékat buřtíky apod. Uklidili jsme kolnu, kde už byl
letitý nepořádek.
Jako další činnost, které jsme se pravidelně zúčastnili, byly
radioamatérské závody. Většinou jsme se scházeli z mládeží na FM
závodech a zkušenější operátoři odvysílali Provozní Aktiv i další
závody.
27.4. jsme na Baldově udělali Čarodějnické opékání pro širokou
veřejnost, protože už tuto akci děláme druhý rok, sešlo se docela dost
lidí a my jsme byli překvapeni, že nám ani pivo nestačilo. Ale vše se
nakonec povedlo zajistit a všichni odcházeli spokojeni. Dva dny po
této akci proběhlo také Čarodějnické vysílání. Samozřejmě jsme
nechyběli a nějaké to spojení jsme udělali. A tak jsme získali diplom a
to nás velmi potěšilo.1.6. jsme Baldov opět otevřeli pro širokou veřejnost kdy jsme ve
spolupráce s domažlickými skauty udělali Dětský den. Skauti nám
vypomáhali jako obvykle na sochařské stezce, kde museli děti plnit
úkoly. My jsme pro děti na kopečku připravili ukázku vysílání, střelbu
ze vzduchovky, mohli si také zapojit svůj první světelný okruh, přejít
po laně a ty menší si zkusily hodit do veverky z Doby Ledové. Nakonec
si děti odnesly nějakou tu sladkou odměnu. Děkuji všem, kteří se na
této akci podíleli.

9.6. proběhla tradiční Baldovská Pářka, děkujeme Lence a všem kteří
přišli. Díky také patří Standovi Hůlovi, který měl za CB klub vše na
starosti. Všechno proběhlo v pořádku.

15.6. byla sloužena Pouť na Baldově: Ačkoli bylo špatné počasí, sešlo
se tu poměrně dost lidí. Mši svatou sloužil domažlický vikář P.
Miroslaw Gierga a i jemu patří velký dík.

27.-30.6. Proběhla další z akcí, která už je také nedílnou součástí
Baldova, a to je Soustředění dobrovolných hasičů z Domažlic.
Tentokrát jsme byli požádáni o malé školení na téma Jak zacházet a
jak mluvit do radiostanice. Všechny hasiče ke spokojenosti proškolil
Dušan Kopča. Hasičům děkuji za skvělou spolupráci a rádi je opět na
Baldově uvítáme.

10.-11.8. jsme se zúčastnili, jako pořadatelé na chodských
slavnostech dostali jsme na starost hlídání parkoviště na Vavřinci
službu si vzali na starost Dušan, Martin, Pavel a Jirka Blížejov za
odvedou službu děkujeme.

17.8. ku příležitosti výročí bitvy u Domažlic se na Baldovském návrším
rozezněl opět jazz v podání Prague Rhythm Kings. My jsme přislíbili
zajistit občerstvení a prostor. Vše proběhlo ve spolupráci s panem
Novotným, a protože se akce povedla, dohodli jsme se na dalším
ročníku 2020. Zahraje zde další swingová kapela, tentokrát z Plzně.
Pro rok 2021, kdy bude výročí 590 let od bitvy, počítá pan Novotný
s více kapelami. Tak se necháme překvapit, co nás bude čekat.

21.9. Jsme se sešli na Baldově již na druhém obnoveném Celostátním
setkání CB a radioamatérů. Někteří návštěvníci přijeli tak brzy, že
jsme ani nestačili otevřít stánek, ale nakonec se vše zvládlo. Byl i
připraven pestrý program, a protože CB klub slavil 25let od svého
založení bylo zde předáno několik pamětních listů. Také bylo možné
získat po navázání spojení v pásmu CB a PMR z Baldovem speciální QSL lístek. Nesmím zapomenout také na to, že proběhla již oblíbená
radioamatérská burza.

26.10. Halloween na Baldově opět se tu sešla školní družina, bylo
opékání vuřtů a hodně soutěží. Vše si zajistili rodiče dětí, my jsme jen
poskytli zázemí.

9.11. proběhlo podzimní posezení členů CB klubu.

15.12. Na konci roku nechyběla také tradiční Adventní čtvrthodinka,
kterou pořádala farnost Domažlice, a my jsme poskytli naše
baldovské zázemí. Vše se povedlo a na všech přítomných byla vidět
spokojenost.

V loňském roce, zde také byly akce na přání, kdy naše prostory a
občerstvení využila například Mateřská školka z Luženic, Senioři
z Domova seniorů z Domažlic, účastníci Sochařského sympózia
s ředitelem MKS Kamilem Jindřichem, Čerchovan s dirigentem
Markem Vorlíčkem.
A my jsme se vydali s KČT Domažlice do Německa do Radiomuzea
v Chamu. Děkujeme KČT za nabídku a uspořádání velmi zdařilé akce.
Ještě mě dovolte zastavit se u jedné služby, kterou jsme spustili
předminulý rok a to je otevření stánku s občerstvením. V loňském
roce jsme otevřeli stánek pro veřejnost až od července, protože
v červnu na Baldově bylo hodně akcí a tím nebyl skoro žádný víkend
volný. Občerstvení, ale bylo vždy otevřeno i u veřejných akcí, které
pořádal náš CB klub.


Chtěl bych poděkovat všem, co ve stánku trávili víkendové služby.
Ohlasy od návštěvníků byly velmi kladné a libovali si, že alespoň na
jednom kopci v okolí Domažlic je otevřené občerstvení. Moc rádi opět
otevřeme občerstvení Za Kalichem i v letošním roce a budeme se
těšit jak na stálé zákazníky, tak i na nově příchozí. A upřímně, si už
Baldov bez stánku nedokážu představit.
Letos jsme museli řešit nepříjemný problém, který se vyskytnul, když
jsme objevili, že nám praskl stožár, a protože bez stožáru není vysílání a tím pádem ani naše fungování muselo se okamžitě zasáhnout.
Velkým nebezpečím bylo to, že hrozil pád stožáru. Celou akci opravy
stožáru si vzal na starost Jindřich, jemuž patří velké díky, protože
stožár stojí a sváry drží.
Na závěr bych chtěl poděkovat městu Domažlice za dotace na provoz,
všem sponzorům: Strojírnám Kohout, ATD Elektroniku, Harkoru,
Aitexu a všem kteří náš CB klub podpořili ať už pomoci na brigádách a
různých akcích, nebo finančními příspěvky, anebo jen dobrým
slovem, které o nás šíří. Těším se na další spolupráci a věřím, že se
nám všem ji podaří prohloubit a dále rozvinout ku prospěchu všech.

Plán akcí na rok 2020

 • V rámci možností pravidelná účast na provozním aktivu a FM poháru     1x měsíčně
 • Dle potřeby budou vyhlášeny brigády na Baldově. Brigádu vyhlašuje Standa Hůla.                         
 • 8.2. od 13:00 hodin Valná hromada CB klubu v pivnici Skleník.
 • 30.4. Čarodějnické opékání na Baldově a vysílání na Baldově. – Stavění májky.
 • 23.5. rezervace klubovny na Baldově – Standa Hůla
 • 30.5. Dětský den a Den otevřených dveří CB klubu na Baldově.
 • 6.-7.6. Baldovská pářka
 • 6.6. Baldovská pouť
 • 25.-28.6. Soustředění SDH Domažlice
 •  18.7. rezervace klubovny na Baldově
 •  8.8. – Baldovské tvoření + hudební program
 •  22.8. Jazzový Baldov – 3. Ročník
 •  19.9. Tradiční setkání CB a radiomataréů na Baldovském návrší
 •  Hellowenn – družina ZŠ Komenského 17 – termín bude upřesněn cca konec října
 •  7.11. – Podzimní setkání členu CB klubu Domažlice
 •  13.12. – Adventní zastavení na Baldově – Římskokatolická farnost
 •  1.1. 2021 – odpolední výstup na Baldov se svařákem a novoročním přáním od 13.00 hodin
 • AKCE BĚHEM ROKU A CELOROČNÍ AKCE:
 • Účast na subregionálních závodech
 • Dokončovací práce na pergole
 • Oprava plotu – pokračovat dle finančních možností
 • Práce s mládeží Domino + Baldov –  Martin Petrašovský
 • Občerstvení Za Kalichem – od 4.7. do 26.9. nebo dle počasí prodloužit do 10.10.