Zápisy z výroční schůze 2017

Zápis z výroční schůze CB klubu Domažlice konané dne 23.6.2017 v 19:00 hodin na základně Baldov Přítomno 13 členů viz. Prezenční listina z celkových 16 členů. Program: 1. Přivítání členů 2. Volba nových členů spolku 3. Volba členů výboru 4. Volba revizní komise 5. Sídlo CB klubu 6. Členské příspěvky 7. Ostatní Add 1. Všechny členy přivítal Roman Holub. Seznámil členy s tím, že se nenašly dokumenty z posledních let. Zřejmě zůstaly u pana Hofmeistera, který zemřel. Je třeba, aby CB klub začal od začátku dle nových přihlášek a stanov. Add 2. Nové členy přítomní zvolili jednohlasně. Add 3. Do výboru byli jednohlasně zvoleni Roman Holub, Stanislav Hůla, Štefan Haška. Add 4. Do revizní komise byli jednohlasně zvoleni Dušan Kopča, Hana Hötzelová, Alena Marcelová Add 5. Sídlo CB klubu bude na adrese Romana Holuba, Švabinského 550, 344 01 Domažlice Add 6. Členské příspěvky byly odsouhlaseny ve výši 300,- Kč/rok/člena Add 7.  Je potřeba dojednat pronájem pozemků na Baldově (pokud možno koupit alespoň pozemek pod klubovnou – pan Kadlec – pozemkový fond – zajistí Roman Holub, Alena Marcelová  Zeptat se na MÚ v Domažlicích (u místostarosty S. Antoše), zda by mohlo město přispět na provoz CB klubu na Baldově  Ve vysílací místnosti je třeba vyměnit okno – zajistí Standa Hůla. Dále je ve vysílací místnosti potřeba dát topení (topení je funkční jen chybí komín) – zajistí Jindra. Vysílací místnost je uklizena, vystěhována – vyklidil Standa. Domluvené termíny: So 29.7.17 – okno, Po 31.7.17 – topení.  Při vstupu na Baldov je třeba se domluvit se Standou nebo Romanem.  Noclehy na Baldově má na starost Standa Hůla  Přidělat klíče – zajistí Roman Holub  Dohnat smlouvu o pronájmu od České sítě – nevypověděli smlouvu, ale odešli – zajistí Roman Holub  Vyřešit pronájem AITEX – smlouva – zajistí Standa Hůla  Vytvořit nové průkazky – zeptat se na cenu – zajistí Alena Marcelová  Podmínky pro založení klubu OK 1 RDO – zajistí Standa Vlk  Webové stránky – dát na ně přihlášku, stanovy – zajistí Standa Hůla  E-mailová adresa: cbklubdo@cbklub.cz  Vytvořit provozní řád – zajistí Alena Marcelová, Roman Holub  Vytvořit smlouvu o zapůjčení objektu na Baldově – zajistí Hana Hötzelová Výborová schůze bude 15.9.2017 Příloha 1 – Prezenční listina Zapsala: Alena Marcelová Příloha č.1