Zápis z 1. schůze výboru

Zápis z výborové schůze 13.2.2020

Přítomní: Standa, Roman, Jirka, Pavel

Nepřítomen: Štefan

Zápis jednání:

 • volba předsedy: zvolen Roman, počet hlasů pro 3. zdržen hlasování 1
 • diskuze k Čarodějnickému opékání 30.4., Standa připraví zázemí, plakát připraví Alena, program bude upřesněn (stavba májky, kytara, Čarodějnický závod, zajištění občerstvení a otevření stánku)
 • výbor se bude scházet alespoň 1x za dva měsíce, v místě dle domluvy
 • odsouhlasen nákup pivních setů, dvě sady, dle možností do cca 5000,-, pokud možno po domluvě se sponzorem
 • nutná oprava KV antény po vichřici, pokud možno sobota 15.2. dopoledne
 • dodělání pergoly – při dobrém počasí svolání brigády
 • stanovení funkce: Standa správce Baldova
 • prohlídka elektroinstalace Jirkou, přijetí doporučení apod. , do konce dubna
 • do konce května se pokusit o částečnou renovaci vysílací boudy
 • uklidit, vymalovat a udělat novou elektroinstalaci na záchodě
 • diskuze k pozemku a pomoci OK1MY
 • FM pohár má na starost Jirka, Pavel, Martin
 • zvážení vydání příležitostné značky k 75. letům osvobození Domažlic nebo k výročí bitvy na Baldově
 • Martin zjistí možnosti on line deníku OK1RDO
 • Práce s mládeží: Martin by si vzal mládež na starost, potřebuje ale více lidí, zjistit rizika práce s kroužkem (doprava na kopce apod.), věková hranice 10 let), tento bod zařadit na příští schůzi
 • další schůze 3.4. 2020, 18:00, Baldov

V Domažlicích 13.2. 2020

Zapsal Pavel Nový