Členské příspěvky


Vážení přátelé vzhledem k tomu, že nemůžeme vybírat členské příspěvky  na Valné hromadě, prosím vám o uhrazení letošního a popřípadě loňského příspěvku 300.Kč na číslo účtu: 235900898/0600. Jako variabilní symbol použijte číslo vašeho průkazu. Pokud číslo nevíte, naleznete ho na www.cbklub.cz v sekci ČLENOVÉ. Číslo je uvedeno před každým jménem.Děkuji za pochopení a zaslání členských příspěvků.  Předseda Roman Holub.