Plán akcí na rok 2018

Plán akcí na rok 2018 – CB klub Domažlice, z.s. 1. Pravidelná účast na FM pohárech – 1x v měsíci 2. Každá 3. sobota v měsíci bude brigáda na Baldově 3. 24.2. Valná hromada CB klubu od 13:00 hodin v pivnici Skleník 4. 30.4. Čarodějnické opékání na Baldově 5. 26.5. pouť Nejsvětější Trojice – zajištění občerstvení na Baldově 6. 27.5. – Dětský den, Den otevřených dveří – ve spolupráci se skauty 7. 9.6. Pářka 8. 21.6. – 24.6. Soustředění hasičů Domažlice 9. 18.8. – výročí bitvy u Domažlic 10. 15.9. – Sraz CB klubů – zajistí Standa a Roman s pomocí ostatních (přesunutí termín na 22.9) 11. 30.10. – ZŠ + družiny – Hellowenn – zajištění prostor a možnost opékání 12.Listopad – podzimní setkání členů CB klubu Domažlice 13.16.12. – Adventní zastavení na Baldově – farnost Domažlice 14.Během měsíce červenec – září – otevřeno občerstvení na Baldově o víkendech 15.Během roku – přespolní běh – skauti – podpora CB klubu s vysílačkami a poskytnutí klubovny Červeně – vícekrát se opakující akce