Zápis z II. Schůze výboru CB klubu Domažlice – radioklubu OK1RDO. 7.5.2020

Zápis z II. Schůze výboru CB klubu Domažlice – radioklubu OK1RDO. 7.5.2020

Přítomni: Roman OK1HRD, Standa OK1SH, Jirka OK1NMJ, Štefan OK1HSL, Pavel OK1NYD (vzdáleně přes OK0BL)

Nepřítomen: –

Zápis jednání:

– schůze se věnuje pouze přípravě Dětského dne, 30.5.2020, ostatní záležitosti jsou přesunuty k jednání při příští schůzi, která je stanovena na 14.5.2020.

– výbor schválil změnu názvu akce na „Den otevřených dveří, s programem pro děti“.

– výbor schválil předběžný program akce : zajištění stavebnice el. obvodu pro děti, střelba ze vzduchovky, dětské hry – házení, telegrafní klíč, slackline/lana nebo podobné, ukázka ukázky vysílání CB/HAM, zdravotnice – obecné informace pro děti

– výbor bude jednat s organizací Skaut na zajištění hry „Stezka“, bude li tato souhlasit a schopna zajistit.

– zajištění občerstvení

– zajištění propagace pouze na našich webových stránkách, facebooku, případně v omezeném množství na plakátech.

– klub reagoval na výzvu organizace ČAV, která ve spolupráci s ČRK pořádá akci „OK 90“. Radioamatérský diplom k příležitosti 90. výročí vydání prvních radioamatérských povolení v ČSR. Kompletní podmínky na https://ok90.hamqth.com/cs/ U příležitosti Dne otevřených dveří zajistíme následující provoz, který bude sloužit i jako ukázka spojení:

31.5.2020

OK1NYD zajistí fonický provoz stanic OL901AA na pásmech 14,18,21 a 28 MHz a OL901AB na pásmech 7,14,18,21 a 28 MHz.

OK1HRD zajistí digitální provoz stanic OL901AA na pásmech 7 a 14 MHz a OL901AF na pásmech 7,10 a 14 MHz

případně další dle zájmu členů a technických možností.

– mimo organizaci výše uvedené akce byla projednána účast na FM poháru 9.5.2020 a Atlasák připomněl možnost přihlásit se do akce „Jarní PMR štafeta“, která se koná 31.5.2020, informace k této akci jsou na webu www.cbpmr.cz

– Roman OK1HRD v rychlosti shrnul práci, kterou odvedl Standa OK1SH – vymalování, úklid záchodu, postupné práce na pergole.

Zápis ze dne 7.5.2020, zapsal Pavel OK1NYD

50 let převaděče Moritzberg

Norimberští radioamatéři vydávají diplom k příležitosti 50 let od spuštění prvního evropského 2m převaděče.

Potřebujete nasbírat celkem 29 QSO, jakýmkoli druhem provozu, na jakémkoli pásmu. Z uvedených spojení musíte složit větu FUENFZIG JAHRE MORITZBERG RELAIS, přičemž je možné použít poslední písmeno v sufixu. Např. uděláte spojení s DB1NS, můžete si zapsat S. Platí spojení mezi 1.7.2019 a 30.6.2020. Jako divokou kartu můžete použít spojení se stanicí DL50NFA, kterou můžete použít za chybějící písmenko.

Není nutné vlastnit QSL lístky, žádost je nutno potvrdit od dvou radioamatérů. Diplom v PDF je zdarma, tištěná verze za 5 EUR.

Kontakty najdete na QRZ stránce DL0NFA, pokud někdo chcete, mám k dispozici formulář žádosti přímo od organizátora, rád vám jej zašlu.

Myslím, že se jedná o hezký, netradiční diplom. Hodně štěstí!

Pavel OK1NYD

Jaro 2020 na Baldově Tak jsme chtěli letos začít sezónu na Baldově 30.4.2020 Čarodějnickým opékáním a stavěním májky. Bohužel přišel koronavirus a karanténa a my musíme tuto akci zrušit. Je nám to líto, ale vládní nařízení se poslouchat musí. Jak to bude i s ostatními akcemi není zatím jasné. Bližší informace naleznete vždy na našich webových stránkách. Pevně věříme, že se opatření brzy uvolní a my společně s vámi budeme moci pokračovat v naplánovaných akcích na Baldově. CB klub Domažlice, z.s.

Zápis z 1. schůze výboru

Zápis z výborové schůze 13.2.2020

Přítomní: Standa, Roman, Jirka, Pavel

Nepřítomen: Štefan

Zápis jednání:

 • volba předsedy: zvolen Roman, počet hlasů pro 3. zdržen hlasování 1
 • diskuze k Čarodějnickému opékání 30.4., Standa připraví zázemí, plakát připraví Alena, program bude upřesněn (stavba májky, kytara, Čarodějnický závod, zajištění občerstvení a otevření stánku)
 • výbor se bude scházet alespoň 1x za dva měsíce, v místě dle domluvy
 • odsouhlasen nákup pivních setů, dvě sady, dle možností do cca 5000,-, pokud možno po domluvě se sponzorem
 • nutná oprava KV antény po vichřici, pokud možno sobota 15.2. dopoledne
 • dodělání pergoly – při dobrém počasí svolání brigády
 • stanovení funkce: Standa správce Baldova
 • prohlídka elektroinstalace Jirkou, přijetí doporučení apod. , do konce dubna
 • do konce května se pokusit o částečnou renovaci vysílací boudy
 • uklidit, vymalovat a udělat novou elektroinstalaci na záchodě
 • diskuze k pozemku a pomoci OK1MY
 • FM pohár má na starost Jirka, Pavel, Martin
 • zvážení vydání příležitostné značky k 75. letům osvobození Domažlic nebo k výročí bitvy na Baldově
 • Martin zjistí možnosti on line deníku OK1RDO
 • Práce s mládeží: Martin by si vzal mládež na starost, potřebuje ale více lidí, zjistit rizika práce s kroužkem (doprava na kopce apod.), věková hranice 10 let), tento bod zařadit na příští schůzi
 • další schůze 3.4. 2020, 18:00, Baldov

V Domažlicích 13.2. 2020

Zapsal Pavel Nový

Valná hromada a plán akcí

V sobotu 8.2.2020 se uskutečnila Valná hromada klubu, zprávu předsedy a plán akcí  ještě jednou uvádíme zde. 

Zpráva předsedy CB klubu na Valné hromadě 8.2.2020
Pokud bych chtěl hodnotit rok 2019 řekl bych jednoduše, že jsme
udělali vše co bylo v našich silách a udělali jsme to tak, jak nejlépe
jsme uměli. Nyní mi dovolte vše trochu shrnout.
V plánu na rok 2019 jsme měli scházet se alespoň jednou do měsíce
na brigádách tento cíl se nám skoro povedlo naplnit. Opravili jsme
plot, postavili jsme pergolu pro turisty a návštěvníky Baldova v době
provozu občerstvení. Standa se pravidelně staral o okolí pomníku
sekáním trávy a úklidem okolo něj. Získali jsme nějaké houpačky pro
děti, které je třeba ještě usadit. Udělali jsme dříví, abychom měli čím
topit a mohli opékat buřtíky apod. Uklidili jsme kolnu, kde už byl
letitý nepořádek.
Jako další činnost, které jsme se pravidelně zúčastnili, byly
radioamatérské závody. Většinou jsme se scházeli z mládeží na FM
závodech a zkušenější operátoři odvysílali Provozní Aktiv i další
závody.
27.4. jsme na Baldově udělali Čarodějnické opékání pro širokou
veřejnost, protože už tuto akci děláme druhý rok, sešlo se docela dost
lidí a my jsme byli překvapeni, že nám ani pivo nestačilo. Ale vše se
nakonec povedlo zajistit a všichni odcházeli spokojeni. Dva dny po
této akci proběhlo také Čarodějnické vysílání. Samozřejmě jsme
nechyběli a nějaké to spojení jsme udělali. A tak jsme získali diplom a
to nás velmi potěšilo.1.6. jsme Baldov opět otevřeli pro širokou veřejnost kdy jsme ve
spolupráce s domažlickými skauty udělali Dětský den. Skauti nám
vypomáhali jako obvykle na sochařské stezce, kde museli děti plnit
úkoly. My jsme pro děti na kopečku připravili ukázku vysílání, střelbu
ze vzduchovky, mohli si také zapojit svůj první světelný okruh, přejít
po laně a ty menší si zkusily hodit do veverky z Doby Ledové. Nakonec
si děti odnesly nějakou tu sladkou odměnu. Děkuji všem, kteří se na
této akci podíleli.

9.6. proběhla tradiční Baldovská Pářka, děkujeme Lence a všem kteří
přišli. Díky také patří Standovi Hůlovi, který měl za CB klub vše na
starosti. Všechno proběhlo v pořádku.

15.6. byla sloužena Pouť na Baldově: Ačkoli bylo špatné počasí, sešlo
se tu poměrně dost lidí. Mši svatou sloužil domažlický vikář P.
Miroslaw Gierga a i jemu patří velký dík.

27.-30.6. Proběhla další z akcí, která už je také nedílnou součástí
Baldova, a to je Soustředění dobrovolných hasičů z Domažlic.
Tentokrát jsme byli požádáni o malé školení na téma Jak zacházet a
jak mluvit do radiostanice. Všechny hasiče ke spokojenosti proškolil
Dušan Kopča. Hasičům děkuji za skvělou spolupráci a rádi je opět na
Baldově uvítáme.

10.-11.8. jsme se zúčastnili, jako pořadatelé na chodských
slavnostech dostali jsme na starost hlídání parkoviště na Vavřinci
službu si vzali na starost Dušan, Martin, Pavel a Jirka Blížejov za
odvedou službu děkujeme.

17.8. ku příležitosti výročí bitvy u Domažlic se na Baldovském návrším
rozezněl opět jazz v podání Prague Rhythm Kings. My jsme přislíbili
zajistit občerstvení a prostor. Vše proběhlo ve spolupráci s panem
Novotným, a protože se akce povedla, dohodli jsme se na dalším
ročníku 2020. Zahraje zde další swingová kapela, tentokrát z Plzně.
Pro rok 2021, kdy bude výročí 590 let od bitvy, počítá pan Novotný
s více kapelami. Tak se necháme překvapit, co nás bude čekat.

21.9. Jsme se sešli na Baldově již na druhém obnoveném Celostátním
setkání CB a radioamatérů. Někteří návštěvníci přijeli tak brzy, že
jsme ani nestačili otevřít stánek, ale nakonec se vše zvládlo. Byl i
připraven pestrý program, a protože CB klub slavil 25let od svého
založení bylo zde předáno několik pamětních listů. Také bylo možné
získat po navázání spojení v pásmu CB a PMR z Baldovem speciální QSL lístek. Nesmím zapomenout také na to, že proběhla již oblíbená
radioamatérská burza.

26.10. Halloween na Baldově opět se tu sešla školní družina, bylo
opékání vuřtů a hodně soutěží. Vše si zajistili rodiče dětí, my jsme jen
poskytli zázemí.

9.11. proběhlo podzimní posezení členů CB klubu.

15.12. Na konci roku nechyběla také tradiční Adventní čtvrthodinka,
kterou pořádala farnost Domažlice, a my jsme poskytli naše
baldovské zázemí. Vše se povedlo a na všech přítomných byla vidět
spokojenost.

V loňském roce, zde také byly akce na přání, kdy naše prostory a
občerstvení využila například Mateřská školka z Luženic, Senioři
z Domova seniorů z Domažlic, účastníci Sochařského sympózia
s ředitelem MKS Kamilem Jindřichem, Čerchovan s dirigentem
Markem Vorlíčkem.
A my jsme se vydali s KČT Domažlice do Německa do Radiomuzea
v Chamu. Děkujeme KČT za nabídku a uspořádání velmi zdařilé akce.
Ještě mě dovolte zastavit se u jedné služby, kterou jsme spustili
předminulý rok a to je otevření stánku s občerstvením. V loňském
roce jsme otevřeli stánek pro veřejnost až od července, protože
v červnu na Baldově bylo hodně akcí a tím nebyl skoro žádný víkend
volný. Občerstvení, ale bylo vždy otevřeno i u veřejných akcí, které
pořádal náš CB klub.


Chtěl bych poděkovat všem, co ve stánku trávili víkendové služby.
Ohlasy od návštěvníků byly velmi kladné a libovali si, že alespoň na
jednom kopci v okolí Domažlic je otevřené občerstvení. Moc rádi opět
otevřeme občerstvení Za Kalichem i v letošním roce a budeme se
těšit jak na stálé zákazníky, tak i na nově příchozí. A upřímně, si už
Baldov bez stánku nedokážu představit.
Letos jsme museli řešit nepříjemný problém, který se vyskytnul, když
jsme objevili, že nám praskl stožár, a protože bez stožáru není vysílání a tím pádem ani naše fungování muselo se okamžitě zasáhnout.
Velkým nebezpečím bylo to, že hrozil pád stožáru. Celou akci opravy
stožáru si vzal na starost Jindřich, jemuž patří velké díky, protože
stožár stojí a sváry drží.
Na závěr bych chtěl poděkovat městu Domažlice za dotace na provoz,
všem sponzorům: Strojírnám Kohout, ATD Elektroniku, Harkoru,
Aitexu a všem kteří náš CB klub podpořili ať už pomoci na brigádách a
různých akcích, nebo finančními příspěvky, anebo jen dobrým
slovem, které o nás šíří. Těším se na další spolupráci a věřím, že se
nám všem ji podaří prohloubit a dále rozvinout ku prospěchu všech.

Plán akcí na rok 2020

 • V rámci možností pravidelná účast na provozním aktivu a FM poháru     1x měsíčně
 • Dle potřeby budou vyhlášeny brigády na Baldově. Brigádu vyhlašuje Standa Hůla.                         
 • 8.2. od 13:00 hodin Valná hromada CB klubu v pivnici Skleník.
 • 30.4. Čarodějnické opékání na Baldově a vysílání na Baldově. – Stavění májky.
 • 23.5. rezervace klubovny na Baldově – Standa Hůla
 • 30.5. Dětský den a Den otevřených dveří CB klubu na Baldově.
 • 6.-7.6. Baldovská pářka
 • 6.6. Baldovská pouť
 • 25.-28.6. Soustředění SDH Domažlice
 •  18.7. rezervace klubovny na Baldově
 •  8.8. – Baldovské tvoření + hudební program
 •  22.8. Jazzový Baldov – 3. Ročník
 •  19.9. Tradiční setkání CB a radiomataréů na Baldovském návrší
 •  Hellowenn – družina ZŠ Komenského 17 – termín bude upřesněn cca konec října
 •  7.11. – Podzimní setkání členu CB klubu Domažlice
 •  13.12. – Adventní zastavení na Baldově – Římskokatolická farnost
 •  1.1. 2021 – odpolední výstup na Baldov se svařákem a novoročním přáním od 13.00 hodin
 • AKCE BĚHEM ROKU A CELOROČNÍ AKCE:
 • Účast na subregionálních závodech
 • Dokončovací práce na pergole
 • Oprava plotu – pokračovat dle finančních možností
 • Práce s mládeží Domino + Baldov –  Martin Petrašovský
 • Občerstvení Za Kalichem – od 4.7. do 26.9. nebo dle počasí prodloužit do 10.10.