Diplom 15 let SOTA

Diplom OL15SOTA
V průběhu roku 2022 bude na KV i VKV aktivní příležitostná stanice OL15SOTA vysílající z různých SOTA vrcholů k připomínce 15. výročí zapojení českých hamů do programu SOTA.
Požadavky
Pouze spojení se stanicí OL15SOTA vysílající z českého (OK) SOTA vrcholu mohou být započítána do diplomu.
Pro zisk diplomu musí stanice navázat spojení s OL15SOTA vysílající z alespoň 5 různých SOTA vrcholů.
Tedy, opakovaná spojení s OL15SOTA aktivující stejný vrchol na jiném pásmu, jiným druhem provozu nebo jiný den se nezapočítávají do požadovaného počtu spojení (5).
Vydávání diplomu
Diplomy budou vydávány po ukončení provozu OL15SOTA, tedy zkraje roku 2023. Žádosti bude možno zasílat elektronicky online – odkaz bude zveřejněn. Žadatel nemusí dokládat záznamy o spojeních. Splnění požadavků diplomu bude zkontrolováno oproti deníku OL15SOTA. Diplom bude vydáván zdarma v elektronické podobě.
Nejlepší lovci
Deset stanic, které navážou nejvyšší počet spojení s OL15SOTA na různých vrcholech, bude mít tento výsledek uvedený na diplomu. Aktuální stav nejlepších lovců bude dostupný online během aktivity OL15SOTA – https://ol15sota.ok1cyc.net/log

Baldovští radioamatéři zhodnotili sezonu.

V Domažlicích se 26. února sešli radioamatéři z CB klubu Domažlice, aby během valné hromady zhodnotili uplynulý rok, vyměnili si zážitky z rádiových pásem, pozdravili staré známé a také si zvolili nový výbor klubu.
Pokud patříte mezi návštěvníky Baldovského návrší, mohli jste během roku 2021 zavítat na celou řadu akcí, které pro vás tým pod vedením Romana Holuba pořádá. I na letošní rok již klub připravuje tradiční akce jako Den otevřených dveří, ve spolupráci s Římskokatolickou farností Domažlice Baldovskou pouť, řemeslné Baldovské tvoření, podílí se také na Jazzovém Baldově a dalších akcích, jejichž kompletní výčet najdete v kalendáři na těchto stránkách. V letní sezoně bude opět v baldovském třešňovém sadu pro turisty otevřeno občerstvení Za kalichem, vč. veřejné knihovničky a příští Vánoce bude tradičně ozdoben Vánoční strom a postaven betlém.
Členové klubu zhodnotili i svojí hlavní činnost, tedy vysílání na radioamatérských pásmech v rámci národních i mezinárodních závodů, kde mezi největší úspěchy patří titul mistrů České republiky juniorů v práci na velmi krátkých vlnách, o který se zasloužil tříčlenný tým mladých operátorů. Členové klubu však aktivně vysílají v rámci nejrůznějších aktivit a soutěží a navazují spojení s radioamatéry z celého světa a také se snaží neustále vylepšovat své baldovské pracoviště. Baldov se však stal již tradiční lokalitou k procházkám a tak se klub snaží okolí své základny stále zvelebovat i pro veřejnost.
CB klub Domažlice děkuje za podporu veřejnosti a těší se na setkávání na Baldově.

Aktivita únor

Prozatím nahlášená únorová aktivita stanic, platných do diplomu Chodsko:2.1. Moon Contest: OK1TX, OK1RDO, OK7TW5.-6.2. EU DX Contest: OK1RDO6.2. Zimní QRP závod: OK1RDOFM pohár a Provozní aktiv: OK1RDO

Nové diplomy.

Získali jsme diplomy za umístění v CQ WW VHF contestu a v německém Worked All Germany. Dále jsme splnili podmínky diplomu vydávaného při příležitosti 130. výročí narození Josefa Skupy.

Diplom Skupa a TU5PCT

Pár novinek z pásem:

DIPLOM  ke  130. Výročí narození Josefa Skupy / „otce“ Spejbla a Hurvínka /

Radioklub OK1OFM a Nadace 700 let města Plzně ve spolupráci s dalšími radioamatéry z Plzně a okresů Plzeň-sever a Plzeň-jih, vyhlašují krátkodobou aktivitu ke  130. Výročí narození „otce“ Spejbla a Hurvínka, Josefa  Skupy nar. 16. ledna 1892 a pří té příležitosti bude vydáván diplom .

Diplom  bude vydávám zdarma pouze v elektronické podobě Stanice z OK/OM musí navázat min.  8 spojení  od 1.1.2022 do 31.1.2022 s radioamatéry  z okresů Plzeň- město /DPM/, Plzeň-jih /DPJ/,Plzeň-sever /DPS/ a také okresu Strakonice /CST/, kde se  Skupa narodil.  S každou stanicí platí pouze jedno spojení bez rozdílu pásma nebo modu.  Spojení přes převaděče nejsou uznávána. Na přání bude vydán diplom i za jednotlivé druhy provozu / CW, SSB, DIGI /

Žádost , spolu s výpisem z deníku posílejte na e-mail ok1drq@seznam.cz

TU5PCT opět na pásmech.

Ve dnech 4.-13.2. 2022 budou po dvou letech z Pobřeží Slonoviny opět aktivní členové CDXP. Kdo tedy nestihl expedici v roce 2020, má možnost si doplnit DXCC, nebo nová pásma. Od CDXP lze tradičně čekat neúnavný a špičkový provoz s vynikajícími signály.

Podrobnost: https://www.cdxp.cz/

Diplom Chodsko

Po dohodě s OK1KQJ obnovujeme vydávání diplomu Chodsko.

Radioklub OK1RDO vyhlašuje diplom “Chodsko”.

Podmínky diplomu
Do diplomu se počítají spojení se stanicemi, které mají stanoviště v okrese Domažlice, nebo se stanicemi, které pracují z okresu Domažlice (DDO).

Diplom se vydává za zisk 40 bodů.

Za spojení na KV pásmech platí 1 bod.
Za spojení na 6m a VKV pásmech 2 body.
Za spojení s klubovou stanicí platí 4 body.  Platí spojení všemi druhy provozu.

Během jednoho kalendářního roku platí, že lze navázat s jednou stanicí spojení jak na KV i na VKV, jedna stanice vám tedy během kalendářního roku může přinést až tři body, klubová stanice osm bodů.

Neplatí spojení přes převaděče, avšak jednou za kalendářní rok lze započítat spojení s převaděčem OK0BL (Čerchov), převaděč nelze pouze aktivovat, musí proběhnout spojení s protistanicí, kterou je nutné uvést v žádosti. Protistanice nemusí být z okresu Domažlice.

V době konání Vavřinecké pouti – Chodských slavností (konají se během víkendu v srpnu, přesný datum viz www.chodskeslavnosti.cz ) lze za navázaná spojení započítat body dvojnásobně.
V době konání setkání CB&HAM na Baldově u Domažlic, obvykle víkend v září, platí body dvojnásobně. Přesný termín bude vždy upřesněn na webových stránkách a facebooku.

Pořadatel může rozhodnout o vyhlášení dalších termínů s dvojnásobným bodovým ziskem.

Spojení platí i zpětně od 31.10.2017 (získání licence OK1RDO)

O diplom mohou žádat i posluchači, bodování stejné jako u kocesovaných stanic.

V žádosti o diplom prosím uveďte seznam spojení, QSL lístky nebo jiná potvrzení nejsou potřeba. Diplom v pdf bude vydán zdarma, na přání zašleme tištěný diplom za poplatek 150 Kč. Žádosti posílejte na níže uvedenou e-mailovou adresu. 

Pořadatel zvažuje zavedení speciální ceny, např. medaile, za zisk dvojnásobného počtu bodů, tj. 80. Bude upřesněno.

Seznam stanic:
Klubové: OK1RDO, OK1KDO, OL3Y, OK1KNF, OK1KQJ

Ostatní: OK0BL, OK1NYD, OK1HRD, OK1MPD, OK1TX, OK7TW, OK1CRM, OK2BY, OK1FFV, OK1ZSV, OK1XBF, OK1IBB, OK1DC, OK1NMJ, OK3KM, OK1SH, OK1HSL, OK1IBP, OK1ZAJ, OK9DAT, OK5KM, OK1IES, OK1WN dále členové OK1KQJ, vysílající ze své základny ve Staňkově (OK4RQ, OK1MR, OK1AY aj.), členové OK1RDO a hostující operátoři, vysílající ze své základny na Baldově (OK1GU, OK9MEM, OK7BA aj.), členové OK1KDO/OL3Y, vysílající ze svých základen na Vavřinečku a na Čerchově. Další stanice viz callbook, qrz.com atd.

Manažer: OK1NYD, Pavel Nový, ok1nyd@gmail.com
Doporučujeme sledovat klubový web cbklub.cz a facebook CB klub Domažlice

Rozsvěcení stromku

Vážení kamarádi, omlouváme se, ale z technických důvodů se rozsvěcení vánočního stromku o týden odkládá, a to na sobotu 4. 12. 2021. Děkujeme za pochopení. 
Za CB klub – předseda Roman Holub.