Měření antén, kabelů a radiostanic

Vážení kamarádi a příznivci OK1RDO v rámci dne otevřených dveří CB klubu Domažlice 29.5.2021 od 11.00. nabízíme mimořádně -Měření antén, kabelů a radiostanic VNA a spektrálním analyzátorem do kmitočtu 6 GHz.Měření:- útlumu a impedance koaxiálního kabelu- průchozího a izolačního útlumu koaxiálního relé- poměru stojatých vln (PSV antény)- výstupního výkonu radiostanice (do 200W)- vysílacího kmitočtu radiostanice- šumového čísla a zesílení LNA (anténního předzesilovače)

Novinky ve fotogalerii

Rádi bychom upozornili na novou galerii z instalace antén na 70cm a 23 cm, kompletní galerii OK1RDO naleznete zde:  www.zonerama.com/OK1RDO

Členské příspěvky


Vážení přátelé vzhledem k tomu, že nemůžeme vybírat členské příspěvky  na Valné hromadě, prosím vám o uhrazení letošního a popřípadě loňského příspěvku 300.Kč na číslo účtu: 235900898/0600. Jako variabilní symbol použijte číslo vašeho průkazu. Pokud číslo nevíte, naleznete ho na www.cbklub.cz v sekci ČLENOVÉ. Číslo je uvedeno před každým jménem.Děkuji za pochopení a zaslání členských příspěvků.  Předseda Roman Holub. 

Diplomy

Ve sbírce nám přirostly diplomy, kterými bychom se rádi pochlubili. Jedná se o diplom za 1. místo v CQ WW VHF Contestu, dále za 10. místo v LZ DX Contestu a 65. místo  (5.místo v ČR) v UBA PSK Contestu.

1. místo v Marconi memoriálu

V A1 Marconi Memorial závodě jsme získali první místo. Skvělou práci odvedl náš zkušený telegrafista Dušan OK1DC.

Předávání diplomů juniorům

Pár fotek z předávání diplomů našim mladým juniorům, kteří prezentovali v roce 2020 radioklub OK1RDO a skončili na prvním místě v České  republice. K tomu jim blahopřejeme .

Mistři ČR juniorů na VKV

S velkou radostí představujeme diplomy za Mistrovství ČR juniorů, v kterém jsme obsadili první místo na pásmech 2m a 70cm.