III. schůze výboru

Výborovka CB klubu 14.5.2020

Přítomni: ROMAN, Standa, Štefan, Jirka, Atlasák na BL, Alena

 • Pivní sety
 •  Standa ->pivní sety v Makru, Roman doporučuje koupit širší sety (70 cm) – Standa je koupí v Makru  –  odsouhlaseno cena cca 2000 Kč
 • Pergola
 • Potřeba dodělat bednění a zavětrovat tašky – domluveno s Lojzou J. až bude mít čas
 • Elektroinstalace
 • – Jirka – posunuto  o měsíc – Jirka byl v karanténě – odsouhlaseno
 • Záchod 
 • opravena elektrika a vymalováno – Standa – pochvala
 • Práce s mládeží 
 • Prozatím přerušena z důvodu Covid 19 a momentálního nedostatku času odpovědných operátorů
 • Snažíme se spolupracovat se staršími zájemci o radioamatérské vysílání
 • Topení 
 •  je spraveno byl spadlý komín
 • Den otevřených dveří 
 •  Lanová lávka po telefonu udělá – Martin  – domluví Kubu Havlíčka
 • Střelba ze vzduchovek –  Pepa Nový 
 • Zdravověda –  Janina
 • Ukázka vysílání – speciální volačky  OL90 – Atlasák, Jirka
 • Elektronická stavebnice – Štefan
 • CB vysílání nabídka kdo bude u vysílačky – domluvit Jindru, Vodnáře, Milan apod.
 • Házení do veverky  – Ivča
 • Lovení oříšků – Alča nebo Janina M.
 • Plakát bude na FB a www.cbklub.cz a členům bude rozeslán e-mailem, ostatní propagaci omezíme
 • Domluvit se a vyzkoušet spolupráci více pracovišť na krátkých vlnách cca týden dopředu
 • Ve středu před DOD uklidit vysílací středisko, uklidit Hotel
 • OSTATNÍ
 • Odmontovat anténu ze stožáru – pomoc od Martina (v neděli 17.5.20, když to vyjde)
 • V neděli (17.5.20) je Provozní aktiv – Martin přijde
 • Proběhl FM závod  + Druhý subregionál (z karantény)
 • Baldovská pouť bude 6.6.20 od 14:00 hodin

Zapsala Alena M.

Zápis z II. Schůze výboru CB klubu Domažlice – radioklubu OK1RDO. 7.5.2020

Zápis z II. Schůze výboru CB klubu Domažlice – radioklubu OK1RDO. 7.5.2020

Přítomni: Roman OK1HRD, Standa OK1SH, Jirka OK1NMJ, Štefan OK1HSL, Pavel OK1NYD (vzdáleně přes OK0BL)

Nepřítomen: –

Zápis jednání:

– schůze se věnuje pouze přípravě Dětského dne, 30.5.2020, ostatní záležitosti jsou přesunuty k jednání při příští schůzi, která je stanovena na 14.5.2020.

– výbor schválil změnu názvu akce na „Den otevřených dveří, s programem pro děti“.

– výbor schválil předběžný program akce : zajištění stavebnice el. obvodu pro děti, střelba ze vzduchovky, dětské hry – házení, telegrafní klíč, slackline/lana nebo podobné, ukázka ukázky vysílání CB/HAM, zdravotnice – obecné informace pro děti

– výbor bude jednat s organizací Skaut na zajištění hry „Stezka“, bude li tato souhlasit a schopna zajistit.

– zajištění občerstvení

– zajištění propagace pouze na našich webových stránkách, facebooku, případně v omezeném množství na plakátech.

– klub reagoval na výzvu organizace ČAV, která ve spolupráci s ČRK pořádá akci „OK 90“. Radioamatérský diplom k příležitosti 90. výročí vydání prvních radioamatérských povolení v ČSR. Kompletní podmínky na https://ok90.hamqth.com/cs/ U příležitosti Dne otevřených dveří zajistíme následující provoz, který bude sloužit i jako ukázka spojení:

31.5.2020

OK1NYD zajistí fonický provoz stanic OL901AA na pásmech 14,18,21 a 28 MHz a OL901AB na pásmech 7,14,18,21 a 28 MHz.

OK1HRD zajistí digitální provoz stanic OL901AA na pásmech 7 a 14 MHz a OL901AF na pásmech 7,10 a 14 MHz

případně další dle zájmu členů a technických možností.

– mimo organizaci výše uvedené akce byla projednána účast na FM poháru 9.5.2020 a Atlasák připomněl možnost přihlásit se do akce „Jarní PMR štafeta“, která se koná 31.5.2020, informace k této akci jsou na webu www.cbpmr.cz

– Roman OK1HRD v rychlosti shrnul práci, kterou odvedl Standa OK1SH – vymalování, úklid záchodu, postupné práce na pergole.

Zápis ze dne 7.5.2020, zapsal Pavel OK1NYD

50 let převaděče Moritzberg

Norimberští radioamatéři vydávají diplom k příležitosti 50 let od spuštění prvního evropského 2m převaděče.

Potřebujete nasbírat celkem 29 QSO, jakýmkoli druhem provozu, na jakémkoli pásmu. Z uvedených spojení musíte složit větu FUENFZIG JAHRE MORITZBERG RELAIS, přičemž je možné použít poslední písmeno v sufixu. Např. uděláte spojení s DB1NS, můžete si zapsat S. Platí spojení mezi 1.7.2019 a 30.6.2020. Jako divokou kartu můžete použít spojení se stanicí DL50NFA, kterou můžete použít za chybějící písmenko.

Není nutné vlastnit QSL lístky, žádost je nutno potvrdit od dvou radioamatérů. Diplom v PDF je zdarma, tištěná verze za 5 EUR.

Kontakty najdete na QRZ stránce DL0NFA, pokud někdo chcete, mám k dispozici formulář žádosti přímo od organizátora, rád vám jej zašlu.

Myslím, že se jedná o hezký, netradiční diplom. Hodně štěstí!

Pavel OK1NYD

Jaro 2020 na Baldově Tak jsme chtěli letos začít sezónu na Baldově 30.4.2020 Čarodějnickým opékáním a stavěním májky. Bohužel přišel koronavirus a karanténa a my musíme tuto akci zrušit. Je nám to líto, ale vládní nařízení se poslouchat musí. Jak to bude i s ostatními akcemi není zatím jasné. Bližší informace naleznete vždy na našich webových stránkách. Pevně věříme, že se opatření brzy uvolní a my společně s vámi budeme moci pokračovat v naplánovaných akcích na Baldově. CB klub Domažlice, z.s.

Zápis z 1. schůze výboru

Zápis z výborové schůze 13.2.2020

Přítomní: Standa, Roman, Jirka, Pavel

Nepřítomen: Štefan

Zápis jednání:

 • volba předsedy: zvolen Roman, počet hlasů pro 3. zdržen hlasování 1
 • diskuze k Čarodějnickému opékání 30.4., Standa připraví zázemí, plakát připraví Alena, program bude upřesněn (stavba májky, kytara, Čarodějnický závod, zajištění občerstvení a otevření stánku)
 • výbor se bude scházet alespoň 1x za dva měsíce, v místě dle domluvy
 • odsouhlasen nákup pivních setů, dvě sady, dle možností do cca 5000,-, pokud možno po domluvě se sponzorem
 • nutná oprava KV antény po vichřici, pokud možno sobota 15.2. dopoledne
 • dodělání pergoly – při dobrém počasí svolání brigády
 • stanovení funkce: Standa správce Baldova
 • prohlídka elektroinstalace Jirkou, přijetí doporučení apod. , do konce dubna
 • do konce května se pokusit o částečnou renovaci vysílací boudy
 • uklidit, vymalovat a udělat novou elektroinstalaci na záchodě
 • diskuze k pozemku a pomoci OK1MY
 • FM pohár má na starost Jirka, Pavel, Martin
 • zvážení vydání příležitostné značky k 75. letům osvobození Domažlic nebo k výročí bitvy na Baldově
 • Martin zjistí možnosti on line deníku OK1RDO
 • Práce s mládeží: Martin by si vzal mládež na starost, potřebuje ale více lidí, zjistit rizika práce s kroužkem (doprava na kopce apod.), věková hranice 10 let), tento bod zařadit na příští schůzi
 • další schůze 3.4. 2020, 18:00, Baldov

V Domažlicích 13.2. 2020

Zapsal Pavel Nový