Plán akcí na rok 2019

Plán akcí na rok 2019

 1. V rámci možností pravidelná účast na provozním aktivu a FM poháru 1x měsíčně
 2. Dle potřeby budou vyhlášeny brigády na Baldově. Brigádu vyhlašuje Standa Hůla.
 3. 23.2. od 13:00 hodin Valná hromada CB klubu v pivnici Skleník.
 4. 27.4. Čarodějnické opékání na Baldově.
 5. 30.4. Čarodějnické vysílání na Baldově.
 6. 1.6. Dětský den a Den otevřených dveří CB klubu na Baldově.
 7. 8.6. Baldovská pářka
 8. 15.6. Baldovská pouť
 9. 27.-30.6. Soustředění SDH Domažlice
 10. 17.8.Jazzový Baldov – 2. Ročník
 11. 21.9. Tradiční setkání CB a radiomataréů na Baldovském návrší
  1. – 20.10 – Jamboree – radiové spojení skautů celého světa
 12. Hellowenn – družina ZŠ Komenského 17 – termín bude upřesněn cca konec října
 13. 9.11. – Podzimní setkání členu CB klubu Domažlice
 14. 15.12. – Adventní zastavení na Baldově – Římskokatolická farnost
 15. AKCE BĚHEM ROKU A CELOROČNÍ AKCE
 • účast na subregionálních závodech
 • Stavba pergoly
 • Oprava komínu
 • Oprava plotu
 • INVENTURA MAJETKU – CO NEJDŘÍVE !!!
 • Práce s mládeží Domino – Roman, Martin
 • Občerstvení Za Kalichem – od 6.7. do 29.9. nebo dle počasí prodloužit do 28.10.

  Změny programu vyhrazeny – (případné změny uvedeny v kalendáři).

Slovo předsedy na valné hromadě 2019

Dobrý den, vítám vás na Valné hromadě CB klubu Domažlice
Dovolte, abych přivítal naše vážené hosty, pana starostu Luženic a Luženiček Františka Kopeckého, zástupce turistů, dobrovolných hasičů. Omluvil se místostarosta Domažlic pan Stanislav Antoš a všechny přítomné pozdravuje.
V roce 2018 jsme společně prožili spoustu věcí. První z věcí bylo, že jsme dle plánu začali účastnit různých radiových závodů jako FM závod Provozní aktiv, protože se někteří ze členů CB klubu přihlásili na zkoušky, začal ukrutný boj o to, abychom se společnými silami naučili spousty a spousty odborných otázek za pomoci zkušených radioamatérů. Tři naši členové zvládli úspěšně zkoušky a stali se z nich plnohodnotní radioamatéři.
Další z úkolů, které jsme měli, byly pravidelné brigády na Baldově alespoň jednou v měsíci. Bohužel vždy nám to nevyšlo, ale i přesto se odvedla spousta práce, mezi něž patří oprava interiéru hotelu, oprava všech nátěrů na hotelu a na vysílacím středisku, další z akcí byla oprava vrat a pletiva vše bylo úspěšně zvládnuto díky velké pomoci brigádníků a spousty hodin, které na Baldově odpracovali. Nechci všechny jmenovat, ale patří jim, velké děkuji. Na podzim jsme přišli na velké problémy s anténami, a proto se musela nutně udělat oprava CB antény a směrových antén, vyměnily se kabely a udělali jsme nutný servis rotátoru. Další z věcí které jsme měli v plánu bylo podání žádosti o dotaci na provoz CB klubu, která byla úspěšně podaná a proto jsme dostali od Města Domažlice příspěvek ve výši 14 400 Kč za což velice děkujeme. Začali jsme závodit na různých radiových pásmech a neměli jsme žádné klubové rádio pro provoz v amatérských pásmech, proto jsme se rozhodli požádat obec Českou Kubici o příspěvek na nákup radiostanice. Byli jsme mile překvapeni, když na základě naší žádosti nám přispěli částkou 10 000 Kč a nelze opomenout ani finanční podporu ve výši 20 000 Kč od Strojíren Kohout ve Kdyni, která byla zčásti použita na opravu vrat a nákup nového kabelu. Za to jim všem patří také velké díky.
Ještě jednu věc jsme, ale slíbili, že se pokusíme otevřít stánek s občerstvením na Baldově. Stánek jsme úspěšně otevřeli první víkend v červnu. Po tomto víkendu, jsme byli upozorněni živnostenským úřadem, že si musíme udělat živnostenský list na hostinskou činnost. Sice jsme s toho byli ze začátku špatní, ale co se dalo dělat, živnostenský list jsme si nechali udělat, abychom vše mohli provozovat bez větších problémů. Stánek jsme měli otevřený vždy o sobotách a nedělích a všem těm, kteří byli ve službě moc děkuji, protože ti co využili našeho občerstvení byli velice rádi, jen ten zisk nebyl moc veliký, ale snad to letos bude lepší.
29.4. jsme zahájili činnost pro veřejnost Čarodějnickým opékáním. Byl zajištěn hudební program a provoz stánku s občerstvením. Sice nás nebylo mnoho, ale všichni, co se zúčastnili, byli spokojeni
26.5. Proběhl na Baldově Den otevřených dveří společně s dětským dnem, který byl ukončen slavnostní mší svatou k Nejsvětější Trojici. Sešlo se kolem stovky lidí a chtěl bych touto cestou poděkovat panu faráři Miroslavu Giergovi za krásnou mši svatou a Domažlickým skautům kteří nám velice pomohli s programem pro děti.
9.6. Baldovská Pářka děkujeme Lence všem kteří přišli, ale především Standovy Hůlovy, který měl za CB klub vše na starosti. Všechno proběhlo v pořádku, a za to patří všem aktérům velké díky.
21.-24.6. Proběhla jedna z akcí, která už je také nedílnou součástí Baldova a to je soustředění hasičů. I jim děkujeme za spolupráci a rádi je opět na Baldově uvidíme.
18.8. výročí bitvy u Domažlic na Baldovským návrším se rozezněl jazz v podání Glass Dixielandu Ajeto z Nového Boru. My jsme přislíbili zajistit občerstvení. Vše proběhlo ve spolupráci z panem Novotným a protože se akce povedla, dohodli jsme se na dalším ročníku 2019 kdy zde zahraje další kapela v rytmu jazzu a to Prague Rhythm Kings. („Prag rytmik king“)
22.9. Celostátní setkání CB a radioamatéru po několika letech jsme se znova pokusili vzkřísit to, co tu bylo spousty let samozřejmostí. Sešlo se hodně cebečkářů, ale i radioamatérů. Byly tu různé ukázky rádiového provozu, debata se členem expedice Radegast, a také proběhla burza. Na tomto setkání se dohodlo, že ve spolupráci se Zdeňkem Mackem OK1MCK a standou OK OK1WN a Martinem Petrašovským OK1MPD bude na Čerchovský převaděč OK0BL přiveden internet z Baldova a umístěn echolink. Vše se povedlo a je to v provozu.
26.10. Hellowenn na Baldově opět se tu sešla školní družina bylo opékání vuřtů a spousty soutěží. Vše si zajistili rodiče dětí, my jsme jen poskytli zázemí.
17.11. proběhlo Podzimní posezení.
Na konci roku nechyběla adventní čtvrthodinka, kterou pořádala Římskokatolická farnost Domažlice, a my jsme poskytli naše Baldovské zázemí. Vše se povedlo a na všech přítomných byla vidět spokojenost.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem hostům za přítomnost. Všem, kteří náš CB klub podpořili, ať už pomocí na brigádách na různých akcích, nebo finančními příspěvky, anebo jen dobrým slovem. Těšíme se na další spolupráci a věříme, že se nám všem ji podaří prohloubit a dále rozvinout ku prospěchu všech.
Jen malá připomínka na konec, příští rok je volební, takže by bylo dobré, aby členové CB klubu si rozmysleli, koho navrhnou do výboru a revizní komise. Budu rád za veškeré vaše podněty a návrhy.
Děkuji za pozornost